Watch as Ben MacDonald shows you some tips to hunt hogs in Louisiana.